HN 15 – BLOC PELURE ĐẶC BIỆT – TÀI LỘC

35.000

  • Kích thước bloc: 10.5 x 14.5 cm
  • Ruột giấy Couché matt: 52.3 g/m²
  • Bọc màng co: Giấy Couché 250 g/m²
  • Có 1 vít xoắn kèm
Phone
Chat me
Top