HN 13 – BLOC ĐẠI LỠ – TÀI LỘC

66.000

  • Kích thước bloc: 12 x 18 cm
  • Ruột giấy Couché matt: 57g/m²
  • Bọc màng co: Giấy Couché 250g/m²
  • Có 2 vít xoắn kèm

 

Phone
Chat me
Top